top of page

טיפול הורה-ילד ממוקד טראומה בגיל הרך

ידוע היום כי תינוקות, פעוטות וילדים צעירים מושפעים ונפגעים מארועים טראומטיים, באופן שמשפיע על תפקודם הרגשי, החברתי והאינטלקטואלי. חשיפה לארועים טראומטיים עלולה להגביר אצל ילדים צעירים חרדות ותחושות חוסר אונים, לפגוע בתפקוד היומיומי התקין ובמרקם היחסים שלהם עם סביבתם הקרובה.

 

ארועים טראומטיים בגיל הרך מוגדרים ככאלה המאיימים על תחושת הבטחון והשלמות הפיזית והרגשית של הילד. למשל: תאונה, נשיכה, פציעה משמעותית, טיפול רפואי מכאיב, פרידה ממושכת מהורה, אובדן הורה או אח, חשיפה לארוע אלים בתוך או מחוץ למשפחה, חשיפה למריבות קשות מתמשכות, אלימות המופנית כלפי הילד או קרוביו.

 

תגובות אופייניות לאחר ארוע טראומטי:

קשיים בוויסות רגשי והתנהגותי כגון: עוררות ודריכות יתר, התפרצויות זעם, סף תסכול נמוך, התנהגות תוקפנית, התפרצויות בכי וקושי להתנחם, קשיי קשב, קשיי שינה והרדמות. תתכן גם כהות רגשית, צמצום בתגובות הרגשיות, התכנסות ונסיגה חברתית. 

בעקבות חשיפה לארוע טראומטי חד פעמי או מתמשך, מתערערת תחושת הבטחון ותחושת המוגנות של הילד. הוא חש פגיע וחסר אונים גם כאשר אינו חשוף יותר לסכנה וגם כשהוא מוקף חום, אהבה והגנה ע"י הוריו. 

 

מטרת הטיפול היא לסייע לילד, באמצעות יחסיו עם הוריו להשיב את תחושת האמון הבטחון והמסוגלות ביכולתו וביכולת של הוריו לשמור ולהגן עליו. הטיפול עוסק בארוע הטראומטי באמצעות משחק, יצירה ושיח ומסייע בעיבוד המחשבות, הרגשות וההתנהגויות הקשורים לטראומה.  הטיפול עוזר להורה להבין ולפענח טוב יותר את החוויה הרגשית ואת התנהגותו של הילד, לתמוך בו, להרגיעו  ולסייע לו בווסות רגשותיו. 

 

טיפול ממוקד טראומה הוא טיפול מבוסס-ראיות (evidence-based) המאפשר לילדים להתגבר על השפעות הטראומה ולחזור למסלול התפתחותי תקין.

bottom of page