top of page

מימוש סמכות הורית מיטיבה

הורים רבים בתקופתנו מתקשים לבטא ולממש את הרצון, הערכים והדרך החינוכית שלהם באופן מעשי ויומיומי, כחלק ממערכת היחסים עם ילדיהם. הורים מוצאים עצמם נכנעים או מוותרים על התכתיב החינוכי, ומתקשים להציב גבולות התנהגותיים כפי שהיו רוצים. במקרים אחרים, הורים אינם מאזנים היטב בין ערכים של נתינה, סבלנות, השקעה רגשית וחומרית לבין הכוונה, דרישה, חינוך להדדיות, התחשבות, עצמאות ולקיחת אחריות. כאשר יש שחיקה קבועה במימוש הסמכות ההורית המיטיבה, נפגעת מערכת היחסים בין ההורים לילד ומתעוררות תחושות קשות של כעס, אכזבה, תחושה של ילד כפוי טובה ולא מתחשב ועוד. גם ההורה וגם הילד נפגעים מכך. במקרים אלה, חשוב ורצוי להתייעץ ולהיעזר בהדרכת הורים. במסגרת זו ניתן לברר ולהבין לעומק מה המקור לקושי של ההורים לממש את סמכותם, וכיצד ניתן ליצור שינוי חיובי ביכולת הזו.  

 

bottom of page