top of page

בעיות גמילה (חינוך לנקיון) ואנקופרסיס

הזירה שבה מתרחשת הלמידה של החינוך לניקיון היא רבת מימדים. בזירה זו נדרש הילד לראשונה ע"י הוריו ללמוד התנהגויות המנוגדות לדחפיו הביולוגיים הטבעיים. הילד עצמו נמצא בקונפליקט בין היענות לדרישות חיצוניות אלו מול מרידה בהן, ובמתח של נסיונות להכפיף תפקודי גוף טבעיים לשליטתו ההתנהגותית. להצלחה בחינוך לניקיון או לכשלון בו יש משמעויות בינאישיות חשובות ביחסי הורה-ילד, בקבלה החברתית ובעקבותיהן גם לדימוי העצמי של הילד. 

 

אנקופרסיס היא הפרשת צואה-רצונית או לא רצונית- במקומות בלתי הולמים, לפחות פעם בחודש במשך שלושה חודשים. לפני גיל 4 לא מדובר בהפרעה, אך רצוי לפנות לטיפול מגיל 3 כדי למנוע התקבעות של הבעיה. 

 

הטיפול בבעיה כרוך לרוב בהדרכת הורים ומשלב התייחסות הן להבטים פיזיולוגיים והן להיבטים נפשיים והתנהגותיים. התמדה ועקביות מצד ההורים הכרחיים לשם סיוע בפתרון הבעיה. 

bottom of page