top of page

התפיסה המקצועית שלי

עבודה עם הורים וילדים בגיל הרך מהווה  חלון הזדמנויות מיוחד ונפלא, כדי  לחולל שינויים חיוביים ומשמעותיים אצל הילד וביחסיו עם הוריו. שינויים אלה מבנים תשתית נפשית איתנה להמשך התפתחותו התקינה לאורך החיים. עבור ילדים צעירים ההורים הם "סלע קיומם". על כן התערבות וטיפול פסיכולוגי בגיל הרך, מערבת תמיד את ההורים, במתכונת של הדרכת הורים ו/או טיפול דיאדי הורה-ילד.

 

הדרכה וטיפול בגיל הרך מסייעים להורה: להבין טוב יותר את מניעיו וצרכיו של ילדם וללמוד דרכי התמודדות ותגובה שיסייעו להתפתחותו. היכולת של ההורים להבין את הסיבות והצרכים שעומדים בבסיס התנהגותו של ילדם, מייצרת עבורם הזדמנות יקרה לסייע לו להתפתח טוב יותר.

 

ילדים צעירים מגיעים לעולם עם אופי, כישורים, רגישויות, העדפות ונטיות מגוונות, תוך שהם מושפעים באופן משמעותי מהעמדה, החינוך וההתייחסות ההורית והסביבתית אליהם. מוחם של ילדים צעירים מתפתח בקצב מואץ, הוא פלסטי ומושפע באופן דרמטי מההתנסויות בכל התחומים: האינטלקטואלי, המוטורי, החברתי והרגשי. לכן ניתן לסייע לילדים צעירים להחלץ ולהתמודד טוב יותר עם משברים, מהמורות ושיבושים התפתחותיים שונים, באמצעות הדרכה והכוונה של סביבתם הקרובה. 

קרן גולדברג פסיכולוגית ילדים

Our core sectors of expertise are professional services, financial services markets, technology and outsourcing.

bottom of page